home  actueel  biografie  cd's & dvd  boeken  webshop  orgelinfo  gastenboek  concerten  media  links    
 

CD's & DVD

Solo-cd's | DVD | Koor-, zang- en instrumentale cd's

Op deze pagina vindt u de koor-, zang en instrumentale cd's waaraan Bert heeft meegewerkt.

Psalmen uit mijn kinderjaren

Karel Bogerd - bariton en Bert Elbertsen - orgel

Zend Heer' Uw licht en waarheid neder; God heb ik lief, want die getrouwe Heer'; 'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen; Looft den Heer' want Hij is goed; De vromen zullen u verhogen; U alleen U loven wij; Mijn bee met opgeheven handen; Dat Israel nu zegge' blij van geest; Waar liefde woont gebied den Heer' den zegen; Uw macht is groot Uw trouw zal nooit vergaan; Opent uwen mond; God zal zijn waarheid nimmer krenken; Juich aarde juich alom den Heer'; Dat 's Heeren zegen op u daal; Looft God looft Zijn Naam alom

Locatie: Martinikerk te Bolsward
[STH CD 1407022]


Dankend Gedenken - 40 jaar Verenigde Veluwse Koren

Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Leander van der Steen, Marjolein de Wit-fluit, Martin de Deugd-viool, Strijkorkest, Martin Zonnenberg-piano en Bert Elbertsen-orgel

Jubileumoverture; Zing van Zijn trouw; Psalm 116; Ere aan de Koning; Hoe groot zijt Gij; Dankt, dankt nu allen God; Van U zijn alle dingen; Gedenk aan mij; Als ik een kruis moet dragen; Schenk ons uw vrede; Psalm 42; Als een vriend; Zegen ons Algoede; De Heer is mijn Licht; Over heel de Aard'; Wat de toekomst brenge moge; Jezus, Gij mijn leven; 'k heb gehoord van een stad

Locatie: St. Nicolaaskerk te Elburg
[Excellent Recordings]


Concerttour

Bert Elbertsen-orgel/vleugel/harmonium, Karel Bogerd-bariton en Fred Mann-panfluit/dwarsfluit

Psalm 146; Psalm 140 (improvisatie); Brunnquell aller Guter; Die Ehre Gottes; Menuet; Allegro; Psalm 5; Psalm 91; Um ihn her ist wolken (Ps. 97); Es ist genug; Vocalise; Schenk ons oprecht geloof; Zoals ik ben; Alle roem is uitgesloten; Lof zij de Heer' (improvisatie); It's me o Lord; Lonesome valley; We shall overcome; Ballade; Exodus Song

Locatie: St. Maartenskerk te Tiel
[SNT CD 19096]


Dank en ere

Hervormd Zangkoor 'Jubilate' o.l.v. Rob Biersteker, Bert Elbertsen-orgel, Henk van der Maten-vleugel, Arjan en Edith Post-trompet, Hans van Blijderveen-bas en Rombout Stoffers-pauken

Als vrede op aarde; The banner of the cross; Dank en ere; I looked for love; Festival; Prelude Psalm 97; For You are Lord; Want U bent Heer; Komt nu en prijst Hem; Liefde, Liefde; Lift up your heads; Machtig God, sterke Rots; Psalm 150; Sanctus; Battle hymn of the republic; Glory glory hallelujah; Vaste Rots van mijn behoud; When you believe; Zegenbede

Locatie: Oude Kerk te Ede
[SNT CD 1499772]


de Heilsfontein

Chr. Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus o.l.v. Wim Klein Haneveld, Klaas Jan Mulder-orgel, Bert Elbertsen-vleugel, Noortje van Middelkoop-panfluit, Hendrie Westra-marimba

O liefde Gods; Luister naar Uw Heilands pleiten; Ga mij niet voorbij, o Heiland; Psalm 105: 1, 3, 5 en 24; Zachtkens en teder; Vrees niet; Heer, wat een voorrecht; Jezus, Die mijn ziel bemint; Jezus is bij mij; Dank zij U Heer (instr.); 'k Stond eens stil op mijn pad; Welk een Vriend is onze Jezus; Ik wil zingen van mijn Heiland; Psalm 21: 1, 5 en 13; 'k heb gehoord van een stad; Het komt op aarde; Psalm 87: 1, 4 en 5; Een land van zuiver licht; Het nieuwe paradijs; Wat de toekomst brenge moge; Hoe groot zijt Gij!

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
[STB CD 440.563]


Een lied met een boodschap

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor 'Fontanus' o.l.v. Wim Klein Haneveld, Bert Elbertsen-orgel, Evert Ponsteen-bariton en Fred Mann-panfluit

Psalm 42: 1, 4 en 5; Heer van hierboven; Zoals ik ben; Elk uur, elk ogenblik; Ziet in blinde razernij; Heer wees mijn Gids; Gij Die treurt; Grote God wij loven U; Heer ik kom tot U; Aanschouw het Lam; Dicht bij het hart van God; Psalm 116; Zondagmorgen; Orgelimprovisatie; Heilig Woord van God; Abba Vader

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
[JQZ]


Fontanus zingt Gods lof

Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor 'Fontanus' o.l.v. Wim Klein Haneveld, Bert Elbertsen-orgel, Anke Anderson-harp, Daniëlle van Laar-dwarsfluit

Een lied voor mijn Koning; Psalm 98: 1 en 7; God is mijn Leidsman; Heer, Hoe groot is Uwe macht; Ruwe stormen mogen woeden; Psalm 121: 1, 2 en 4; Samen in de Naam van Jezus (instrumentaal); Spreek tot mijn hart, Heer Jezus; Als g'in nood gezeten; Gedenk aan mij; Fluistering der hoop; Als een hert (instrumentaal); Er is een heuvel ver van hier; Psalm 124: 1 en 2; Mijn Jezus, ik bemin U; Neder, nog nader; Meer liefde, o dierb're Heer; Tebe pojem; Als de Heiland zal verschijnen; I'll wish I had given Him more; Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
[STB CD 440.524]


Geef ons vrede

Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Marinus Brandsen, m.m.v. koorsolisten, strijkkwartet, koperkwartet en orgel

Nu zijt wellekome; De sterre gaat stralen; Kom in mijn hart; Eeuwen geleden; Daar ruist langs de wolken; Lukas 2; O Kindeke klein; Engelenzang; Wiegelied; In de mensen heeft God weer welbehagen; Komt allen tezamen; Over de heuvels (Improvisatie); Over de heuvels; Stille nacht; Sterre van 't oosten; Geef ons vrede; Hij is geboren in Israel; 't Was nacht in Beth'lehems dreven; O verblijdende; Verblijdt u in Zijn Naam; Heerlijk klonk het lied der eng'len; Ere zij God

Locatie: St. Nicolaaskerk te Elburg
[SNT CD 19495]


Glorie zij Uw Naam

Bert Elbertsen-harmonium, Karel Bogerd-bariton en Anke Anderson-harp

Heerlijk is Uw Naam; Psalm 42; Vater Unser (Onze Vader); Psalm 93; Vader wij eren U; Gott ist mein Hirte (Ps. 23); Ich lass dich nicht BWV 467; Psalm 101; Ach, blijf met Uw genade; Heer, onze God; De Vreemdeling van Galilea; He's the Lily of the Valley

Locatie: Hervormde Kerk te Nieuwpoort
[SNT CD 196028]


Hoger verheven, heilig zijt Gij

Veenendaals Christelijk Mannenkoor o.l.v. Arie Kortleven, Bert Elbertsen-orgel, Anja v.d. Maten-hobo, Noortje v. Middelkoop-panfluit, Anke Anderson-harp, Ineke Bos-Strootman-vleugel

Ode; Wees mij genadig, Heer; Een lied voor mijn Koning; Psalm 43: 1, 3 en 4; Leer mij Uw weg, o Heer; Lofsangh; Hymne; Psalm 95: 1 en 4; Zie ik de bergen, groter zijt Gij; Morgenzang; De nacht; Al rolt de zee; Ik droomde eens en zie ik liep; Zie de lelien op 't veld; De verloren zoon; Hoort gij die stemme

Locatie: St. Maartenskerk te Tiel
[STH CD 196037]


Hoort, Jezus roept u

Chr. Mannenkoor 'Fontanus' Putten o.l.v. Wim Klein-Haneveld, Bert Elbertsen-orgel, Martin Zonnenberg-vleugel, Annemarie Develing-hobo, Ria Tilma-sopraan

Ps. 84 ; O Vader houdt ons; Als ik maar weet; Ps. 27; Gebed des Heeren; Liefde Gods; Voor U Heer leef ik; Ps. 108; Waarom o God waarom; Hij die rustig en stil; O Heer Jezus kom; Improvisatie: Ere zij aan God de Vader; Mijn ziel wordt beschermd; De Heer is mijn licht; Ps. 146; Nader mijn God bij U; Zie ons wachten aan de stromen; Volle verzeek'ring; Het nieuwe Jeruzalem; Jezus is wachtend; Hoort Jezus roept u

Locatie: onbekend
[onbekend]


In Concert

Christelijk Streekmannenkoor 'Noord-West Veluwe' Nijkerk o.l.v. Martin Mans, Anke Anderson-harp, Mattijs van de Woerd-bariton, Arjan Breukhoven-vleugel, Bert Elbertsen-orgel

Abba Vader; Sanctus; Elk uur, elk ogenblik; Schweizerpsalm; Deh vrieni alla finestra uit Don Giovanni KV 527; Wolgalied; De stad van vrede; Tebe Pojem; Heilig, heilig, heilig; David of the white rock; Hallelujah; Das Morgenrot; De storm; Dank sei dir, Herr; Het ruwhouten kruis; Hymnus (Psalm 98); Der Vogelfanger bin ich ja uit Die Zauberflote KV 620; Dobra Noc

Locatie: St. Joriskerk te Amersfoort
[STH CD 1499752]


In stille nacht

Christelijk Mannenkoor 'Fontanus' Putten o.l.v. Wim Klein Haneveld, Daniëlle van Laar-fluit, Anke Anderson-harp, Bert Elbertsen-orgel, Het Rensink Ensemble

Gloria intrada; Hoe zal ik U ontvangen; Gij biedt, Heer Jezus; In der schepping morgenstond; Kerstzang; Volk'ren hoort!; Lofzang van Zacharias; Laat het stil zijn in Uw nacht; Wat geen oog ooit had aanschouwd; In Bethlehems dreven; Eeuwen geleden; Al was des Hemels gloed geblust; Stille nacht; Heerlijk klonk het lied der eng'len; Christus komst; Machtige Heiland; Jezus, mijn Heiland; Op U mijn Heiland blijf ik hopen; Veni Jesu; Blijf bij mij Heer

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
[STB CD 440.538]


Ja, ik geloof

Jaap Stoffer-bas bariton, m.m.v. kinderkoor 'De Kleine Harp' o.l.v. Bert Koelewijn, Erika Stoffer-sopraan, Liselotte Fennema-panfluit, Henk van der Maten-vleugel, Bert Elbertsen-orgel

Zoals ik ben; Genade zo oneindig groot; Als ik maar weet; Daar zijn geen grenzen; Heer, ik kom tot U; In Gods hand; O Heer, mijn God; Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!; We shall overcome; Whispering hope; Aanschouw het Lam van God; Heer wees mijn Gids; Als ik het wond're kruis aanschouw; Glory, Glory, Halleluja; Mijn Jezus, ik hou van U; Hand in hand met Jezus; Zijn liefde zocht mij teder; Waarom? O God waarom!; He's the lilly of the Valley

Locatie: Chr. Geref. Kerk te Harderwijk
[SNT CD 198032]


Juicht God ter eer

Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen, Bert Elbertsen-orgel, Eelco Vos-vleugel, Andre Heuvelman en Ad van Zon-trompet

Komt nu met zang; In 't groene dal; God onzer vaad'ren; Psalm 25 : 2, 3 en 10; Wilt heden nu treden; Gelukkig is het land (improvisatie); Ons Gelderland; Op de grote stille heide; Merck toch hoe sterck; Klokke Roeland; Mijn Nederland; De zilvervloot; In een blauwgeruiten kiel; Kent gij het land (trompet en orgel); Psalm 9 : 2, 3, 8 en 11; Looft de Koning; Oorlof mijn arme schapen; Psalm 124 : 1, 3 en 4; De aarde was in het begin; Ode; Jezus, vreugde van ons leven

Locatie: Oude Kerk te Ede
[STH CD 197021]


Kom, hoor naar Zijn stem

Reformatorisch Jongerenkoor 'Chenanja' o.l.v. Erik Hardeman, Bert Elbertsen-orgel, Eelco Vos-vleugel, Ria Dijkstra-sopraan, Anke Anderson-harp, Liselotte Rokyta-panfluit

Psalm 81 : 1, 2, 3 en 12; Sanctus; De dag door Uwe gunst ontvangen; Wees mij genadig, Heer; Psalm 96; Heilig, Heilig, Heilig; Vat Gij mijn hand; Alzo lief heeft God de wereld gehad; Leid mij Heer; Land van eeuwig Licht; Psalm 108 (improvisatie); Gods Ere; Psalm 42 : 1, 4 en 5; Concert voor harp; Blijf bij mij Heer; Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt!; Stilte over alle landen

Locatie: St. Stephanuskerk te Hasselt
[STH CD 1499712]


Let the whole world know

Bert Elbertsen-piano, Marjolein Hartevelt-altsolo, Jeroen Zutekouw-tenorsolo, Anneke v.d. Kolk-sopraansolo, Ton v.d. Gaag-basgitaar, Jan Vliek-drummer, Erica Boeve-dwarsfluit

Heer ik kom tot U; Let the whole world know!; Als.....; Blessed assurance; Vision for a new way; O Heer de nacht komt over ons; Burning, burning; What does the Spirit say to the Churches?; Ask, seek and knock; A minimal Hymn; Toekomst; De grote dag; Blessed is the man; Als een hert dat verlangt naar water; Lift up you heads; Our Father; Ik geloof in God de Vader

Locatie: Veldkampkerk te Harderwijk
[SNT CD 19785]


Mannenkoorconcert

Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 'De Gouwestem' o.l.v. Martin Mans, Bert Elbertsen-orgel, Ben Kramer-vleugel

Zie ons wachten aan de stromen; Zoals ik ben; Ik wil zingen van mijn Heiland; O, Heer Jezus, kom; De Meester is wachtend; Psalm 116; Were you there?; Een koninklijk kind; Evening Prayer; Gods Choir; Das Morgenrot; Sanctus; Mala Moja; Zigeunerkoor (uit 'Il Trovatore'); Tiritomba (Canzone Napolitane); Holland, ze zeggen; De Waldhoorn; In een blauwgeruite kiel; Op de grote stille heide

Locatie: St. Maartenskerk te Tiel
[STH CD 196050]


Mannenkoorconcert 3

Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 'De Gouwestem' o.l.v. Martin Mans, Bert Elbertsen-orgel, Johan Bredewout-vleugel

Halleluja (uit: The Messiah); Psalm 108; Arise mij love; Het is volbracht; Schweizerpsalm; Liefde; Tough your sins be as scarlet; De storm; Zeg mij de plaats; Dank sei Dir Herr; De stad van vrede; Zegenbede; Jeruzalem, mijn Vaderstad; Praise ye the Lord; Dobra Noc; Morte Criste; Edelweiss

Locatie: St. Maartenskerk te Tiel
[STH CD 1400492]


Milde handen, vriend'lijk ogen

Mannenkoor 'De lofzang' Goes o.l.v. Johan P. de Ridder, Bert Elbertsen-orgel, Olivier Goudswaard-bariton, Teun Joziasse-tenor

Psalm 133 : 1, 2 en 3; Psalm 90; De verloren zoon; Aan Babels stromen; Van U zijn alle dingen; Psalm 121 : 1, 2 en 4; Psalm 116 : 1, 2, 3 en 11; Houdt Gij mijn handen beide; Psalm 130; Psalm 26 : 1, 7 en 12; Gebed om genade; Psalm 43 : 1, 3 en 4; Leer ons toch o Heer'; Aanschouw het Lam van God; Feestvoorspel Psalm 105; Zendingslied; Heer' ik hoor van rijke zegen; Een vaste Burg; Psalm 122 : 1, 2 en 3; Pelgrimslied

Locatie: Nieuwe Kerk te Zierikzee
[SNT CD 198080]


Muzikaal portret van Hierden

Diverse muziekverenigingen, koren, dirigenten, organisten, pianisten en trompettisten

Klokgelui en gedicht 'Verleden naar het heden'; Psalm 66; Verblijdt u in Zijn Naam; Improvisatie Psalm 136; Boven de starren; Morgenlied; Heer ik kom tot U; Machtig God, sterke Rots; Mijn God is zo groot; Trio in F grote terts; Zeg het aan al die mensen; Thy Word; A Doramus te Christe; Allegro; Jacob's Ladder; Spiritual Moments; Ons Gelderland; Oogstlied; P. G. Rinenier mars; Ambrosiaans Lofgezang

Locatie: Diverse locaties
[STH CD 19363]


Op reis naar de Lichtstad

Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Leander van der Steen, Bert Elbertsen-orgel, Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen, Koperkwintent uit Zalk

Psalm 130; Straf mij in Uw gramschap niet; Niet zien en toch geloven; Groot is Uw trouw; De pelgrimsstaf is in mijn hand; Hef uw ogen hemelwaarts; In Gods hand; Impromptu; Verblijdt u in den Heere; Gena van God hoe loof ik U; Ruwe stormen mogen woeden; Waarheen pelgrims; Door de nacht van smart en zorgen; Op waakt op

Locatie: St. Nicolaaskerk te Elburg
[STH CD 1401882]


Psalmzang in Zaltbommel

Hervormd Gemengd Koor 'Slikkerveer' en Gemengd Koor 'Comt nu met Sangh' o.l.v. Karel Bogerd-bariton en Bert Elbertsen-orgel

Psalm 72; Psalm 135; Psalm 75; Psalm 21; Psalm 124; Psalm 27; Psalm 86 solozang Karel Bogerd; Psalm 105; Psalm 108; Psalm 81 solozang Karel Bogerd; Psalm 68 orgelimprovisatie; Psalm 56; Psalm 93; Psalm 150; Psalm 116; Psalm 116 solo-en samenzang

Locatie: St. Maartenskerk te Zaltbommel
[SNT CD 198004]


Vrede zal op aarde dagen

Gemengd Koor 'Comt nu met Sangh' o.l.v. Karel Bogerd-bariton, Bert Elbertsen-harmonium, Anke Anderson-harp, Arjan Gorseman-orgel

Nu daagt het in het oosten; Komt allen tezamen; Er is een rijsj' ontsproten; Daar is uit 's werelds duist're wolken; Psalm 89; Kom, o lang verwachte Meester; Psalm 36; Twee kerstliederen; Psalm 98; De herders waren in het veld; Stille nacht; O, heil'ge nacht; Er is een Kindeke geboren; Dit is de dag die God ons schenkt; Lofzang van Zacharias; O kom, o kom Immanuel; Lofzang van Simeon; Kerstsuite; Kerstzang; Eer zij God in onze dagen; Ere zij God

Locatie: Hervormde Kerk te Nieuwpoort
[SNT CD 196029]


25 jaar Chr. Streekmannenkoor Noord West Veluwe Nijkerk

Christelijk Streekmannenkoor 'Noord-West Veluwe' Nijkerk o.l.v. Martin Mans, Mariëtte Oelderik-sopraan, Martin de Deugd-viool, Arjan en Edith Post-trompet, Arjan Breukhoven-vleugel, Bert Elbertsen-orgel, Nico de Ruig-koorsolist

Liefde; Arise, my Love; Zoals ik ben; Amen, Hallelujah; Psalm 108; Hallelujah; Jeruzalem, mijn Vaderstad; Adoramus; Als Hij maar van mij is; Glory, glory, hallelujah; Psalm 68; Veni Jesu; Heer wij staan nu hand in hand; March on; Zing van Zijn trouw; Wait for the light to shine; Pie Jesu (uit 'Requiem'); Roll Jordan, roll; Russisch Avondgebed

Locatie: St. Joriskerk te Amersfoort
[STH CD 1401552]
 
© Bert Elbertsen 2001-2015 | T 0318-655061 | E info@bertelbertsen.nl | Realisatie: Quatro media